Problem & lösningar


Symptom

Ögon- och hudirritation
Röda ögon
Hudirritation

Orsak

Felaktigt pH
Högt bundet klor
(otillräckligt med fritt klor)

Åtgärd

Justera pH-värdet
Chockklorera med kalciumhypoklorit små tabletter eller klorgranulat 

Kalkavlagringar
Kalkavlagringar på väggar, ledningar,
filter och elvärmare

För högt pH
För hög kalciumhårdhet
För hög total alkalinitet

Justera med pH-sänkande medel
Kolla vattnets balans och justera 

Högt klorvärde
Hår/baddräkter bleks
Eventuell ögonirritation

För mycket klor
Felaktiga testvärden

Tillsätt klorsänkningsmedel
Kontrollera testutrustningen 

Alger
Gröna alger, grönt vatten, hala ytor, grumligt vatten
Punkter av svarta alger

För lite klor

Justera pH och chockklorera
Justera pH, skrubba ytorna med klorlösning
Tillsätt algmedel 

Hög klorförbrukning
Ovanligt hög förbrukning av desinfektionspreparat

Stort antal badande
Stark nedsmutsning
Hög temperatur i luft 
och vatten
För liten mängd stabiliseringsmedel
i poolen 

Chockklorera med kalciumhypoklorit
Justera pH, skrubba ytorna med klorlösning
Tillsätt algmedel
Tillsätt cyanursyra 

Grumligt vatten

Tecken på algbildning
Dålig filtrering
För högt pH

Chockklorera med kalciumhypoklorit
Kontrollera filtret
Justera med pH-sänkande medel

Grönt vatten
Alger

Kopparkorrosion
(för lågt pH)

Chockklorera med kalciumhypoklorit
Höj pH med pH-höjande medel 

Missfärgat vatten
Brunt
Svart
Blågrönt

Järn
Mangan
Koppar

1. Justera pH-värdet
2. Chockklorera med kalciumhypoklorit
3. Flocka poolvattnet med flockningsmedel