Poolguide


En gammal myt som finns är att det är mycket jobb med att ha en pool. De är från den tiden när man hade patronfilter för att rena vattnet med. Men sedan en lång tid tillbaka använder man sandfilter för att mekaniskt rena vattnet. Det har fört med sig en massa fördelar, bland annat mindre jobb.

Med åren så har det kommit flera olika lösningar på hur man sköter den kemiska reningen. Alla har sina för och nackdelar. Det vanligaste att rena en pool med är fortfarande klor. Endera tillsätter man klor manuellt eller så finns det olika automatiska lösningar.

Här finner du lite information om hur en pool fungerar, problem som kan uppstå och hur man löser det, vad som ska göras vid vårstart och vinterstängning.