Overflow Evolution

På Evolution så har man ingen stensarg eller galler runt. Utan den blir mer integrerad i pooldäcket. Endast en minimal springa för vattenavrinning mellan pool och däck. 

Denna pool går att få med Whisper funktion. Vilket är en specialtillverkad version av overflow som gör att överrinningen i rännan blir så gott som ljudlös.