Overflow Advance


Advance är en vidarutveckling på Overflow Multi. Stora skillnaden är att här har men dubbla rader av sten runt poolen. Vilket innebär att vattnet rinner över den första raden sten och rinner sen ner mellan stenen. Vilket ger ett riktigt exklusive utseende.

Denna pool går att få med Whisper funktion. Vilket är en specialtillverkad version av overflow som gör att överrinningen i rännan blir så gott som ljudlös.