Igångsättning


  • Vid vårstart, återmontera pooldetaljer som tagits bort inför vintern, stäng tömningsventiler, kontrollera så att alla kopplingar är tilldragna och återmontera avtappningspluggar.
  • Fyll poolen tills vattennivån ligger i centrum av bräddavloppets öppning.
  • Fyll vatten i huset för silkorgen på pumpen. OBS! Pumpen får inte startas utan vatten, eftersom axeltätningen då kan skadas.
  • Öppna ventilerna till sug-, retur- och avloppsuttagen.
  • Ställ pilen på centralventilens handtag på BACKSPOLNING/Backwash. Tryck ned handtaget, så underlättas vridningen.
  • Starta pumpen. När pumpen sugit ur luften ur sugledningen (efter ca 1-3 minuter) och vattnet passerar siktglaset på centralventilens avloppsuttag, spola ca 1-2 minuter eller tills vattnet i siktglaset är klart. OBS! Elektrisk värmare skall vara frånslagen.
  • Stanna pumpen.
  • Vrid handtaget till RENSPOLNING/Rinse, starta pumpen och spola ca 15-30 sekunder. Stanna sedan pumpen och vrid handtaget till FILTER, vilket är filtrets normala driftläge.
  • Stäng ventilen till avloppsuttaget och starta pumpen. OBS! Stäng alltid av pumpen innan ni ändrar läge på centralventilen.
  • Testa och justera pH-värdet till 7,2-7,6. Klorera med chockklor via bräddavloppet enligt beskrivning på förpackning. Efter 24 timmar, borsta rent poolens golv och väggar samt bottensug poolbotten.